Selim MERİÇ
Birim
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
İletişim